Kirjoja yliopistosta

Kirjoja yliopistosta

Haapala, Pertti ja Kaarninen, Mervi (toim.) (2010): Tamperelainen yliopisto. Tarinoita yliopistosta ja kaupungista 1960 - 2010. Tampereen yliopisto. Tampere.

Hosiaisluoma, Aatto ja Laurila, Matti (toim.) (1987): Opetusjaostot opintoväylänä. 60 vuotta yhteiskunnallista koulutusta Kansalaiskorkeakoulusta Tampereen yliopistoon. Tampere.

Hosiaisluoma, Yrjö (toim.) 2000: Hanat auki! Tampereen yliopiston virallinen kaskukirja. Tampere University Press. Tampere.

Järvenpää, Paula, Lahtinen, Mikko, Nordenstreng, Kaarle (toim.) (2009): Ajan särmä. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1949–2009. Tampereen yliopisto. Tampere.

Kaarninen, Mervi (2000): Murros ja mielikuva. Tampereen yliopisto 1960–2000. Tampereen yliopisto ja Vastapaino. Porvoo.

Malmi, Timo (2009): Mimesis. Art, Architecture and Design at the University of Tampere. Finepress.

Myllynen, Tuomo (toim.) (2006): Tietotekniikkaa Tampereen yliopistossa 40 vuotta. Tampereen yliopisto, Tietokonekeskus. Tampere.

Rasila, Viljo (1973): Yhteiskunnallinen korkeakoulu 1925–1966. WSOY. Porvoo.

Sipilä, Jorma (2007): Valta yliopistossa. Vastapaino. Tampere

Visakorpi, Jarmo, Seppälä, Raimo, Pasternack, Amos, Ylitalo, Pauli (toim.) (2003): 30-vuotinen sota. Tampereen lääketieteellisen tiedekunnan synty ja selviytyminen. Tampereen yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 1972–2002. Tampereen yliopiston lääketieteellinen tiedekunta. Jyväskylä.

Ylönen, Ari (toim.) (2007): Yliopisto kaupungissa – Kuinka Tampereen yliopiston keskustakampus heräsi Ruususen unesta. Juhlakirja hallintojohtaja Timo Lahdelle.