Yliopiston historiaa

Yliopiston historiaa

Tampereen yliopisto perustettiin 1925 Helsingissä nimellä Kansalaiskorkeakoulu. Näillä sivuilla kerrotaan Tampereen yliopiston ja sen edeltäjien työstä, tapahtumista ja henkilöistä. Sivuilla on myös luettelo Tampereen yliopistoa käsittelevistä kirjoista.

Sivun kuvia voi käyttää Tampereen yliopiston historiaan liittyvissä lehtijutuissa ja ohjelmissa. Kuvalähde ja/tai kuvaajan nimi on mainittava. Lisää kuvia (myös painokäyttöön sopivia) Tampereen yliopiston historiasta voi kysyä viestintäpalveluista viestinta@uta.fi.  Kuvat: Tampereen yliopiston arkisto ja Erkki Karén

Tampereen yliopiston historiaan ja sen merkkihenkilöihin voi tutustua myös yliopiston verkkogalleriassa.

Tampereen yliopiston vuosikymmenet

1920-luku

 • 1925 perustetaan Helsingissä nimellä Kansalaiskorkeakoulu
 • 1925 opiskelijoita 72
 • 1925 kolme tutkintoa: sanomalehtimiestutkinto, hallinnollinen tutkinto ja osuustoimintatutkinto
 • 1925 ensimmäinen rehtori Yrjö Ruutu, ensimmäinen kansleri (silloin tarkastaja) Rafael Erich
   

1930-luku

 • 1930 opiskelijoita 195
 • 1930 nimeksi Yhteiskunnallinen Korkeakoulu
 • 1930 kahdeksan tutkintoa: sanomalehtitutkinto, hallinnollinen tutkinto, osuustoimintatutkinto, kunnallistutkinto, lastensuojelututkinto, lainopillinen tutkinto, kansansivistystutkinto ja yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto
 • 1932 ensimmäinen yhteiskuntatieteiden kandidaatti valmistuu: Sylvi Kauhanen
 • 1933 valmistuu oma talo Helsingin Franzéninkatu 13:een
 • 1933 taloudellis-yhteiskunnallinen opetusjaosto ja hallinnollis-lainopillinen opetusjaosto perustetaan
   

perustuskivi1930

Kansalaiskorkeakoulun oman talon peruskiven muuraustilaisuus maaliskuussa 1930. Rehtori Yrjö Ruutu lukee peruskiveen muurattavaa pergamenttia. Vas. päätoimittaja Anton Huotari, arkkitehti Veikko Leistén, toimittaja Yrjö Soini, rouva Leistén, professori Arvi Grotenfelt, johtaja Yrjö Harvia, maisteri Tuure Tornivuori (takana), johtaja Herman Paavilainen, tuntematon henkilö ja professori Väinö Voionmaa. - Kuva: Tampereen yliopiston arkisto

 

1940-luku

 • 1940 opiskelijoita 227
 • 1942 huoltotyön opetusjaosto perustetaan: sosiaalihuoltajatutkinto (1942), nuorisonohjaajatutkinto (1945) ja vankeinhoitotutkinto (1949) uusiksi tutkinnoiksi
 • 1945 kirjastotutkinto yhteiskuntatieteelliseen opetusjaostoon
 • 1945 yhteiskuntatieteellinen tutkimuslaitos perustetaan
 • 1949 ensimmäinen tiedekunta eli yhteiskuntatieteellinen tiedekunta perustetaan
   

1950-luku

 • 1950 opiskelijoita 661
 • 1953 ensimmäinen yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinto, Onni Kukkonen
 • 1955 ensimmäinen väitöstilaisuus, väittelijänä Kosti Huuhka
 • 1956 ensimmäinen maisteripromootio
 • 1956 Tampereen kaupunki ja Yhteiskunnallinen korkeakoulu sopivat oppilaitoksen siirtymisestä Tampereelle
   

1960-luku

 • 1960 opiskelijoita 933
 • 1960 arkkitehti Toivo Korhosen suunnittelema yliopiston päärakennus valmistuu
 • 1960 muutto Tampereelle
 • 1964 humanistinen tiedekunta perustetaan
 • 1965 kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta perustetaan nimellä taloudellis-hallinnollinen tiedekunta
 • 1965 ensimmäinen maisteri- ja tohtoripromootio
 • 1966 nimenmuutos Tampereen Yliopistoksi
   

yrjosimola

 

Talousjohtaja Yrjö Silo ja Tamperetta kohti lähtevä muuttokuorma Franzéninkadun talon edustalla syyskuussa 1960. - Kuva: Tampereen yliopiston arkisto

 

 

yrjolittunen

Yhteiskunnallisen Korkeakoulun tutkimuslaitoksen johtaja Yrjö Littunen laitoksen tilastokonehuoneessa 1960-luvulla. Reikäkorttikonetta nimitettiin pärehöyläksi. - Kuva: Tampereen yliopiston arkisto/Pentti Forsman

 

 

1970-luku

 • 1970 opiskelijoita 6 766
 • 1970 täydennyskoulutuskeskus perustetaan
 • 1972 lääketieteellinen tiedekunta perustetaan
 • 1974 valtiollistaminen ja nimenmuutos Tampereen yliopistoksi
 • 1974 kasvatustieteiden tiedekunta perustetaan
 • 1975 kliinisen lääketieteen laitos otetaan käyttöön
 • 1975 Pyynikintie 2:n ensimmäinen vaihe valmistuu
 • 1975 kolmas promootio ja yliopiston 50-vuotisjuhla
 • 1976 biolääketieteen laitos perustetaan
 • 1976 kielikeskus perustetaan
 • 1979 kansanterveystieteen laitos valmistuu
 • 1979 Attilasta saadaan käyttöön pääkirjaston tilat
   

promootio75

Presidentti Urho Kekkonen sai kunniatohtorin arvon Tampereen yliopiston tiedekuntien yhteisessä tohtori- ja kunniatohtoripromootiossa 1975. Promoottorina toimi filosofian professori Raili Kauppi. - Kuva: Tampereen yliopiston arkisto

 

1980-luku

 • 1980 opiskelijoita 8 630
 • 1982 Pyynikintie 2:n toinen vaihe valmistuu
 • 1982 lääketieteellisen tiedekunnan tohtoripromootio ja tiedekunnan 10-vuotisjuhla
 • 1985 tiedekuntien yhteinen promootio ja yliopiston 60-vuotisjuhla
 • 1985 Yliopistonkatu-nimi otetaan käyttöön Tammelan puistokadun osuudelle Attilasta yliopiston päärakennukseen
 • 1989 yhteiskunnallinen opetusjaosto, julkisen hallinnon opetusjaosto ja sosiaaliturvan opetusjaosto yhdistetään yhdeksi opetusjaostoksi
   

1990-luku

 • 1990 opiskelijoita 10 095
 • 1990 humanistisen tiedekunnan kunniatohtoripromootio
 • 1992 lääketieteellisen tiedekunnan promootio
 • 1992 taloudellis-hallinnollisen tiedekunnan kunniatohtoripromootio
 • 1993 arkkitehti Antti Katajamäen suunnittelema Pinni A-rakennus valmistuu
 • 1995 Lääketieteellisen teknologian instituutti IMT perustetaan
 • 1998 opetusjaosto lakkautetaan
   

laaketeide1994

Rehtori Jarmo Visakorpi oli mukana lääketieteen opiskelijoiden mielenosoituksessa 1.2.1994. Opetusministeriössä kaavailtiin vuosina 1993-94 lääketieteen perusopetuksen lopettamista Tampereen yliopistossa. Lopulta supistettiin uusien opiskelijoiden vuotuinen määrä 96:sta 40:een vuosiksi 1994-1998. Sen jälkeen aloittavien opiskelijoiden määrää on pystytty taas nostamaan. Lääkäreitä on valmistunut kaikkiaan yli 2 000. - Kuva: Erkki Karén

 

2000-luku

 • 2000 opiskelijoita 13 995
 • 2000 tiedekuntien yhteinen promootio ja yliopiston 75-vuotisjuhla
 • 2001 informaatiotieteiden tiedekunta perustetaan
 • 2003 arkkitehti Antti Katajamäen suunnittelema Pinni B-rakennus valmistuu
 • 2004 Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea perustetaan
 • 2005 lääketieteellisen tiedekunnan promootio
 • 2006 arkkitehti Juha Saarijärven suunnittelema Linna-rakennus valmistuu
 • 2009 alkaen rehtorina Kaija Holli, kanslerina Krista Varantola
 • 2009 rakennusarkkitehti Timo Virran suunnittelema Virta-rakennus valmistuu
 • 2009 arkkitehti Matti Mastosalon suunnittelema Arvo-rakennus valmistuu
   

promootio2000


Tiedekuntien suurta yhteistä promootiota ja yliopiston 75-vuotisjuhlaa vietettiin keväällä 2000. Juhlakulkue matkalla Tampere-talolta promootiojumalanpalvelukseen tuomiokirkkoon. - Kuva: Erkki Karén

 

 

 

 

pinnb2003

Uutta yliopistoa. Syksyllä 2003 valmistuneessa Pinni B-rakennuksessa on noin 500 yliopistolaisen työhuoneet ja 23 luentosalia. Yliopiston noin 2 100 hengen henkilökunnasta yli puolet on opettajia ja tutkijoita. - Kuva: Erkki Karén

 

 

2010-luku

 • 2010 opiskelijoita 15 643
 • 2010 kauppa- ja hallintotieteiden, humanistisen ja informaatiotieteiden tiedekunnan yhteinen tohtoripromootio
 • 2011 rakenneuudistus: tiedekuntien ja laitosten toimintojen järjestäminen 9 tieteenalayksiköksi
 • 2012 koulutusuudistus: siirtyminen tutkinto-ohjelmiin
 • 2012 lääketieteen yksikön, terveystieteiden yksikön ja biolääketieteellisen teknologian yksikön tohtoripromootio
 • 2014 kasvatustieteiden yksikön, viestinnän, median ja teatterin yksikön ja yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön tohtoripromootio
 • 2016 alkaen rehtorina Liisa Laakso
 • 2016 arkkitehti Matti Mastosalon suunnittelema Arvo-rakennuksen toinen osa valmistuu
 • 2017 yhdeksän tieteenalayksiköä muutetaan kuudeksi tiedekunnaksi