Yliopisto pähkinänkuoressa

Yliopisto pähkinänkuoressa

 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 | Henkilöstökertomus 2017 | Vuosikatsaus 2017

Yliopistoon hakeneet ja opinnotaloittaneet perustutkinto-opiskelijat (2017)
Hakemuksia 18 233
Aloittaneita 1 476

 

Kokonaisrahoitus 2017 (1.000 €)

Yliopistolain mukainen valtionrahoitus 110 000 59 %
Muu rahoitus 78 000 41 %
Kokonaisrahoitus yhteensä 188 000 100 %

 

Opiskelijat (tilanne 31.12.2017)
Tutkinto-opiskelijat
Perustutkintoa suorittavat 11 877
Tieteellistä jatkotutkintoa suorittavat 1 519
Ammatillista jatkotutkintoa suorittavat (erikoislääkäri) 1 333
Tutkinto-opiskelijoita yhteensä 14 729
 
Tutkintojen ulkopuoliset opiskelijat
Avoin yliopisto 5 162
Täydennyskoulutus 2 515
 
Kaikki opiskelijat yhteensä 22 406
Ulkomaalaiset opiskelijat 910

 

Tutkinnot (2017)
Alempia korkeakoulututkintoja 1 083
Ylempiä korkeakoulututkintoja 1 255
Lisensiaatin tutkintoja 7
Tohtorin tutkintoja 107
Ammatillisia jatkotutkintoja (erikoislääkäri) 135
Tutkintoja yhteensä 2 587

 

Henkilökunta ( henkilötyövuosia 2017)
htv
%
Professorit ja tutkimusjohtajat 188 10
Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö 1 001 51
Opetusta ja tutkimusta avustava henkilöstö 272 14
Kirjastohenkilöstö 51 2
It-henkilöstö 80 4
Hallintohenkilöstö 378 19
Henkilökunta yhteensä 1 970 100

 

Laatujärjestelmä | HR Excellence in Research | DSA-sertifikaatti 

Tilastokeskuksen yliopistokoulutustilastot | Opetushallinon tilastopalvelu | Muut tilastotietopyynnöt: tilastot@uta.fi