Tietoa yliopistosta

Tietoa yliopistosta

Tampereen yliopisto on Suomen suosituin monialayliopisto. Yliopistoon hakee vuosittain yli 10 000 nuorta, joista noin joka kymmenes saa opiskelupaikan.

Yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö

Vuosikatsaus2017
Vuosikatsaus 2017
Vuosikatsaus 2016

Tampereen yliopiston vahvuus on monialaisuus ja erityisesti yhteiskunnan ja terveyden tutkimus sekä opetus. Yliopisto on Suomen suurin yhteiskuntatieteellisten ja hallinnon alojen kouluttaja. Vapaa sivuaineoikeus kasvattaa osaltaan yliopiston suosiota opiskelemaan hakevien keskuudessa.

Tutkimustoiminnassaan yliopisto tarttuu tärkeisiin ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Yliopiston tutkimukselle on ominaista, että yhteiskunnan, terveyden ja hyvinvoinnin ilmiöitä tarkastellaan useiden tutkimusalueiden näkökulmasta. Yliopisto tarjoaa monipuolisia tutkimus- ja asiantuntijapalveluita ja tekee tiivistä tutkimusyhteistyötä julkisen sektorin ja yritysten kanssa.

Tampereen yliopiston historiallinen perintö nousee yliopiston edeltäjästä, Yhteiskunnallisesta korkeakoulusta. Yliopistolla on alusta alkaen ollut selkeä ja laaja yhteiskunnallinen palvelutehtävä. Tänä päivänä se velvoittaa yliopistoa myös globaaliin vastuuseen. Tampereen yliopisto korostaa ekologista vastuuta ja on Suomen ensimmäinen Reilun kaupan korkeakoulu sekä vastuullisen sijoittamisen, Finsif-yhdistyksen, jäsen.

Yliopistossa on noin 2 200 työntekijää, joista professoreita noin 260. Yliopiston vuosittainen budjetti on noin 180 miljoonaa euroa. Yliopiston rehtorina on Liisa Laakso ja hallituksen puheenjohtajana Kari Neilimo. Tampereen lisäksi yliopisto toimii myös Porissa ja Seinäjoella.

Tampereen yliopiston organisaatio

Tampereen_yliopiston_organisaatio

YliopistokollegioHallitusRehtoriOpetusneuvostoTiedeneuvostoTiedekunnatErillisyksikötYliopistopalvelut