Tenure track -urajärjestelmä

Tenure track -urajärjestelmä

Tampereen yliopisto on ottanut käyttöön vakinaistamispolkujärjestelmän (tenure track), jolla se täydentää opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaista uramallia. Tavoitteena on rekrytoida ja sitouttaa Tampereen yliopistoon akateemiselle uralle motivoitunutta ja kyvykästä opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Henkilö voidaan ottaa tutkijatohtorin tehtävään 3–5 vuoden, ja yliopistonlehtorin, kliinisen opettajan, yliopistotutkijan tai apulaisprofessorin tehtävään 5 vuoden määräajaksi. Tämän jälkeen hän voi edetä uramallin seuraavalle tasolle aina kyseisen tieteenalan toistaiseksi voimassa olevaan professorin tehtävään. Rekrytointivaiheessa ja etenemistä harkittaessa suoritetaan aina arviointi, jonka tekevät riippumattomat asiantuntijat. Arviointi käynnistetään noin vuosi ennen työsuhteen päättymistä. Arvioinnissa noudatetaan soveltuvin osin professorin tehtävässä käytettävää ulkopuolista (kansainvälistä) arviointimenettelyä.