Tampereen yliopiston tiedepalkinnot

Tampereen yliopiston tiedepalkinnot

Maki Celiac Disease Tampere Prize

Tampereen yliopisto perusti kansainvälisen Maki Celiac Disease Tampere Prize -keliakiatutkimuksen palkinnon vuonna 2015. Palkinnon nimi tulee sanoista Multiple Approach as Key In Celiac Disease.

Tampereen yliopisto on perustanut palkinnon maailman johtaviin keliakiatutkijoihin kuuluvan lastentautiopin professori Markku Mäen kunniaksi. Palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa ja se jaetaan joka toinen vuosi.  

2015 Professori Detlef Schuppan

Professori Detlef Schuppan on saksalainen lääketieteen ja biokemian huippututkija. Vuonna 1997 professori Schuppan tutkimusryhmineen tunnisti keliakiassa ravinnon gluteenin laukaiseman, autoimmuunireaktioon osallistuvan ihmisen oman kudoksen valkuaisaineen.  Tutkimuslöytö vei keliakiatutkimuksen uuteen aikakauteen.

Professori Schuppan on tunnettu paitsi keliakiaa, myös kroonisten maksasairauksien ja fibroosin molekyyli- ja solubiologiaa koskevasta tutkimustyöstään. Viime vuosina hän on tutkinut myös ruoka-allergioita.

Professori Schuppan johtaa Saksan Mainzissa toimivan Johannes-Gutenberg -yliopiston Translational Immunology -instituuttia ja Celiac and Small Intestinal Disease -keskusta. Lisäksi hän toimii professorina ja vierailevana vanhempana tutkijana Harvardin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimuksiaan on siteerattu yli 18 000 kertaa.

2016 Professori Chaitan Khosla

 

Eri maissa kehitetään parhaillaan lääkkeitä ja rokotteita keliakiaan, gluteenittoman dieetin tueksi tai jopa sitä korvaamaan. Professori Chaitan Khosla on tämän alan uranuurtaja.

Professori Khosla johtaa Stanfordin yliopiston uutta Chemistry, Engineering and Medicine for Human Health -laitosta.

Vuoden tiedeteko -palkinto

Vuoden tiedeteko -palkinto kannustaa ja tuo esiin Tampereen yliopistossa tehtävää tutkimusta. Sillä palkitaan vuosittain tutkija, tutkimusryhmä tai tieteellistä toimintaa merkittävästä työstä.

Vuonna 2013 perustettu palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Palkinto luovutetaan yliopiston vuosijuhlassa huhtikuun lopulla.
 

2013 Professori Terho Lehtimäki

Kliinisen kemian professori Terho Lehtimäki on tutkinut pitkään ja ansiokkaasti muun muassa sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä ja sairauksien genetiikkaa. Lehtimäki on sekä kansallisen Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät tutkimuksen (LASERI) että Tampereelta johdettavan sydän- ja verisuonitautitutkimuksen (FINCAVAS) geneettisen osion pitkäaikainen vastaava tutkija. Hän on lääketieteellisen biokemian dosentti Tampereen yliopistossa ja kliinisen kemian dosentti Itä-Suomen yliopistossa.

Lehtimäki yhdistää työssään tieteenaloja ja tutkimusmenetelmiä monipuolisesti kansainvälisen tutkimuksen kentällä. Hänen tutkimusryhmänsä toiminta on ollut osaltaan vahvasti vaikuttamassa noin 30 merkittävän kansainvälisen tieteellisen yhteistutkimuksen (konsortion) tutkimuslöydöksiin ja sitä kautta niistä julkaistaviin tuloksiin kansainvälisesti arvovaltaisimmissa julkaisusarjoissa.

Lehtimäen tutkimusryhmien toiminta on antanut hyvän pohjan ryhmän nuoremmille lahjakkaille tutkijoille osallistua kansainväliseen tutkimukseen ja olla mukana korkeatasoisessa huippututkimuksessa. Terho Lehtimäkeä kuvataankin asiastaan innostuneeksi ja kannustavaksi nuorten tutkijoiden kouluttajaksi. Lehtimäen tavoitteena on, että nyt luodut tutkimusyhteisöt laajenevat entisestään ja hyödyttävät paitsi tamperelaista tutkimusyhteisöä myös koko Suomea ja terveydenhoitoalaa.

2014 Lääketieteen tohtori Raine Sihvonen

Tampereen yliopiston tohtoriopiskelija, LL Raine Sihvonen osoitti väitöskirjassaan, että polven tähystysleikkaus on usein tehoton henkilöillä, joilla on alkava nivelrikko. 

Sihvosen väitöskirja tarkastettiin Tampereen yliopistossa 23. toukokuuta 2014. Tutkimustyössä oli mukana laaja ryhmä, jonka jäsenet tulivat useista organisaatioista Suomessa ja ulkomailla. Tulokset julkaistiin laajasti kansainvälisissä julkaisuissa ja ne herättivät laajaa kiinnostusta, sillä tutkimustulosten myötä paljon turhia leikkauksia voidaan jättää tekemättä. 
 

2015 Professori Pirkko Pitkänen ryhmineen

Kasvatustieteen professori Pirkko Pitkänen sai Vuoden tiedeteko -palkinnon tartuttuaan ryhmänsä kanssa ajankohtaiseen ja kansainvälisesti merkittävään aiheeseen.

Pitkäsen vuonna 2014-2017 johtamassa hankkeessa tutkittiin globaalia siirtolaisuutta. Monitieteinen, EU-rahoitteinen EURA-NET-hanke kokosu yhteen suuren joukon tutkijoita 12 Euroopan ja Aasian maasta. Tutkimuksessa tehtiin yhteistyötä myös suurten kansainvälisten organisaatioiden, kuten kansainvälisen työjärjestön ILO:n ja Maailmanpankin, kanssa.

Pitkäsen ja hänen ryhmänsä tutkimustyö lisää merkittävästi Tampereen yliopiston tunnettuutta ja vaikuttavuutta ja tukee yliopiston roolia globaalin vastuun kantajana.
 

2016 Professori Jyrki Nummenmaa ryhmineen

Professori Jyrki Nummenmaan  johtama liikennetutkimusryhmä sai Vuoden tiedeteko -tunnustuksen uraauurtavasta työstään avoimen liikennedatan hyödyntämisessä. Vuonna 2012 aloittaneen liikennetutkimusryhmän jäsenistö vaihtuu kaiken aikaa. Vakiojoukkoon kuuluu kymmenkunta tutkijaa.

– Olemme edelläkävijän roolissa siksi, että saamme Tampereen kaupungilta maailman parasta liikennedataa, sanoo Nummenmaa.

Tutkijat luovat liikennedatan pohjalta sovelluksia, jotka auttavat välttämään ruuhkia, sujuvoittavat liikkumista ja helpottavat pysäköintiä. Liikennedatasta jalostettuja informaatiopalveluita on tarjolla sekä yksityisille liikkujille että viranomaisille. 

2017 Dosentti, ylilääkäri Olli Lohi ryhmineen

Dosentti, ylilääkäri Olli Lohen tutkimusryhmä tutkii lasten leukemiaa perehtymällä taudin syntymekanismeihin ja auttaa kehittämään uusia lääkehoitoja.

- Haemme perusbiologian tasolla mekanistisia syitä siihen, mikä leukemiaa aiheuttaa ja miksi tauti ei välttämättä reagoi odotetusti lääkkeisiin ja uusiutuu. Viime vuonna julkaisimme parikin tutkimusta, joissa lasten yleisimmän, akuutin leukemian syytekijöitä pystyttiin laajamittaisesti kartoittamaan oikeastaan ensimmäistä kertaa, Lohi kertoo.

- Tutkimuksen toinen päähaara on, että yritämme etsiä uusia lääkehoitoja sellaisiin leukemian muotoihin, joiden ennuste on muita huonompi.

Lohi on myös Tampereen yliopistollisen sairaalan lasten syöpäosaston ylilääkäri. Hän oli keskeisesti vaikuttamassa siihen, että Taysin lastenklinikassa aloitti vuoden 2017 alussa toimintansa varhaisvaiheen lasten kliinisten lääketutkimusten keskus. Tällainen keskus on Suomessa ensimmäinen ja lajissaan ainoa.