Tutkimuksen tekijät

Tutkimuksen tekijät

Yliopiston tutkijat toimivat tiedekunnissa, joissa tutkimus on organisoitu tutkimuskeskuksiin ja -ryhmiin. Lisäksi tutkimusta tehdään monitieteisissä tutkimusyhteisöissä ja -verkostoissa. 

Tiedekunnat, tutkimuskeskukset ja muut tutkimusyhteisöt

Asiantuntijatietokanta

Tampereen yliopiston tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tietokannasta löydät tietoja yliopiston asiantuntijoista ja heidän toiminnastaan.

Suomen sisällissodan asiantuntijoita

Pertti Haapala: Sisällissodan syyt (tausta) ja seuraukset (selviäminen); yhteiskunnan muutos
Mervi Kaarninen: Punaorvot 1918
Ville Kivimäki: Sotien muistaminen, traumaattiset sotakokemukset ja kansallinen identiteetti
Jussi Koivuniemi: Vuosi 1918 Porin seudulla ja Satakunnassa; teollisuus ja vuosi 1918; sisällissodan kokemus Rosenlewin teollisuusjohtajaperheessä
Pirjo Markkola: Työläisperheet; kirkko, naiset ja sisällissota
Jarmo Peltola: Vuosien 1917-1918 työmarkkinat ja sosiaaliset olosuhteet; työväenliike 1917-1918; Tampereen sosiaaliset olosuhteet 1918; vuoden 1918 sosiaaliset seuraukset ihmisten arjessa
Kari Teräs: Talouselämä 1918, työmarkkinasuhteet 1917-1918
Sami Suodenjoki: Työväenliike ja työväenkulttuuri vuonna 1918; vankileirit, siviilihallinto, Tampereen ja Pirkanmaan tapahtumat sisällissodassa
Tuomas Teuho: Venäläinen sotaväki Suomessa 1918
Marko Tikka: Vallankumous, sisällissota ja terrori Suomessa vuonna 1918; kenttäoikeudet - välittömät rankaisutoimet Suomen sisällissodassa 1918; suojeluskunnat, virkavalta ja kansa 1918-1921; sisällissota Satakunnassa, Lappeenrannan teloitukset 1918; venäläisten kohtaloita Lounais-Karjalassa syksystä 1917 talveen 1918; sisällissodan punaisia kirjeitä
Risto Turunen: Poliittisten vastakohtien kärjistyminen lehdistössä ennen vuoden 1918 sisällissotaa
Tuomas Hoppu: Sisällissodan sodankäynti, Tampereen naiskaartit, sisällissodan naiskaartit

Kansainvälisen politiikan, Venäjän ja Yhdysvaltain asiantuntijoita


Pami Aalto
Jean Monnet -professori, Kansainväliset suhteet
Aiheet: energiapolitiikka, geopolitiikka, EU, Venäjä EU-Venäjä -suhteet, Pohjois-Eurooppa ja Arktinen alue

Tuomas Forsberg
Kansainvälisen politiikan professori
Aiheet: kansainvälinen politiikka, Euroopan turvallisuus, Venäjän ulkopolitiikka

Pekka Isotalus
Professori, puheviestintä
twitter @pisotalus
Aiheet: poliittinen viestintä, esiintyminen ja Twitter-viestintä

Marko Lehti
Yliopistotutkija, dosentti
Aiheet: Amerikka-Eurooppa-Venäjä -suhteet, transatlantiset suhteet, Itämeren turvallisuus ja Syyrian rauhanprosessi

Hannes Peltonen, PhD
Yliopistonlehtori
Aiheet: kansainvälinen politiikka, maailmanpolitiikka, planeettapolitiikka, antroposeeni, kansainvälinen vastuu

 

Lisätietoa Tampereen yliopiston tutkimuksesta ja asiantuntijakontakteja haastatteluihin saat Tampereen yliopiston viestinnästä. Tavoitat meidät numerosta 050 318 6613 ja viestinta@uta.fi.

Tutkimuksen huippuyksiköt

Tutkimuksen huippuyksiköt ovat Suomen Akatemian rahoittamia korkeatasoisia tutkimus- ja tutkijankoulutusyksiköitä, jotka muodostuvat yhdestä tai useammasta tutkimusryhmästä.


Tampereen yliopisto koordinoi kolmea tutkimuksen huippuyksikköä:

Lisäksi Tampereen yliopisto on mukana neljässä muussa huippuyksikössä:

FiDiPro-professori

FiDiPro - Finland Distinguished Professor Programme on on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma, joka tarjoaa suomalaisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden palkata ulkomaisia tai pitkään ulkomailla toimineita suomalaisia huippututkijoita määräajaksi Suomeen. 

Lisa AdkinsProfessori Lisa Adkins

Suomen Akatemia 2015–2019
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Lisa Adkins (University of Newcastle, Australia) on kansainvälisesti arvostettu sosiologi, joka yhdistää tutkimuksessaan omaperäisellä tavalla yhteiskuntatieteen teorioita, feminististä tutkimusteoriaa ja taloustieteitä. Hän on viime aikoina tutkinut erityisesti finanssikriisiä ja työttömyyttä yhteiskunnallisena ilmiönä.

Adkins toimii FiDiPro-hankkeessa yhteistyössä Tampereen yliopiston professori Risto Kuneliuksen ja Turun yliopiston akatemiaprofessori Anne Kovalaisen kanssa. Hankkeessa tutkitaan sitä, miten työvoima ja työvoiman aktivointi ovat merkittävästi sidoksissa työttömyyden laatuun ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen, eivät niinkään työhön ja sen asemaan tai paikkaan yhteiskunnassa. 

 

Akatemiaprofessori

Suomen Akatemian akatemiaprofessuurien tavoitteena on antaa kansainvälisellä huipulla olevalle tieteenharjoittajalle mahdollisuus tehdä täysipäiväistä tieteellistä tutkimustyötä. Akatemiaprofessorin odotetaan edistävän alansa tutkimusta merkittävästi ja kehittävän luovaa tutkimusympäristöä.

Pertti AlasuutariProfessori Pertti Alasuutari

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 2016–2019

Pertti Alasuutari on kansainvälisesti tunnettu ja verkottunut yhteiskunnan tutkija, joka valittiin Vuoden professoriksi vuonna 2014. Alasuutari on johtanut useita Suomen Akatemian rahoittamia tutkimushankkeita ja ollut akatemiaprofessorina myös vuosina 2009–2013.

Alasuutarin tutkimushankkeen keskeisenä teemana ovat yhteiskunnan käytäntöjen ja valtasuhteiden kytkennät. Alasuutari tutkii kansainvälisten järjestöjen syntyä ja toimintaa sekä politiikan tekijöiden kaksoisroolia toisaalta järjestöjen toimijoina, toisaalta kansallisen politiikan vaikuttajina. Tutkimuksen avulla voidaan vastata kysymykseen kansainvälisen verkottumisen tehtävästä kansallisten toimijoiden näkökulmasta.