Tutkimuslupa

Tutkimuslupa


Jos tutkimuskohteena on jokin organisaatio, sen toiminnot, henkilöstö yms., kuuluu hyviin ja eettisiin tutkimuskäytäntöihin tutkimusluvan pyytäminen. Organisaatio määrittelee itse sen, miten tutkimuslupaa pyydetään. Jos yliopiston opiskelijoita, tutkijoita tai henkilökuntaa käytetään tutkimuskohteena, on tarpeellista pyytää tutkimuslupa.

Kun tutkimuskohteena on Tampereen yliopisto, sen toiminnot, henkilöstö, opiskelijat yms. tutkimuslupaa haetaan tutkimuslupalomakkeella. Sen liitteenä tulee olla opinnäytteen ohjaajan tai tutkimusryhmän/tutkimushankkeen johtajan tai vastaavan tutkijan hyväksymä tutkimussuunnitelma.

Tutkimuslupahakemuksessa ja tutkimussuunnitelmassa tulee tarkasti kuvata, miten tutkimusaineisto Tampereen yliopistossa kootaan ja miten Tampereen yliopiston odotetaan tutkimuksen toteuttamiseen osallistuvan.

Tutkimuslupa on eri asia kuin tutkimuksen eettinen arviointi.

Tutkimuslupa liittyy oikeuteen tutkia jotakin kohdetta tai asiaa pääsääntöisesti jossakin organisaatiossa tms. Tutkimuksen eettinen arviointi liittyy taas arvioon tutkimuksen eettisestä hyväksyttävyydestä. Toimikunta antaa lausunnon. Toimikunta ei myönnä lupaa.

Tutkimusasetelma voi olla sellainen, että tutkimusluvan lisäksi on aiheellista pyytää myös eettisen toimikunnan lausunto tutkimuksen eettisestä hyväksyttävyydestä.

Tarkemmat ohjeet ja tutkimuslupalomake Tampereen yliopiston intranetissä.