Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta

Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta

Tampereen alueen ihmistieteiden eettisen toimikunnan tehtävänä on on huolehtia alueellaan yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä sekä ohjata lausunnoillaan ja toiminnallaan mainitun tutkimuksen eettisyyden kehittymistä alueellaan.

Toimikunta toimii yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellisen eettisen toimikunnan kanssa. Toimikunnat ovat sopineet keskenään työnjaosta.

Tutkimuksen eettisyyden kehittäminen ja toimikunnan työskentelyn periaatteiden näkyväksi tekeminen edellyttää avoimuutta. Arvioitavaksi toimitetusta tutkimuksesta julkaistaan verkkosivuilla seuraavat tiedot (ellei julkistaminen ole ristiriidassa tutkimuksen salassapitoa edellyttävien sopimusten kanssa):

 • hakijan perustelu lausuntopyynnölle ja hänen arvionsa tutkimuksen eettisyydestä
 • tiivistelmä tutkimussuunnitelmasta (tutkijalta)
 • toimikunnan päätös

Toimikunnan kokoonpano 1.1.2017 - 31.12.2019

Toimikunnan puheenjohtaja, dosentti, erikoistutkija Kirsti Uusi-Rasi (UKK-instituutti)

Toimikunnan sihteeri, hallintopäällikkö Heikki Eilo (yliopistopalvelut)

Toimikunnan jäsenet Tampereen yliopistosta

 •     professori Leila Haaparanta
 •     professori Laura Huttunen
 •     yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen
 •     yliopistonlehtori Niina Lilja
 •     professori Kaarina Nikunen
 •     yliopisto-opettaja Sami Serola
 •     apulaisprofessori Hanna Toiviainen
 •     professori Päivi Åstedt-Kurki
 •    apulaisprofessori Johanna Kujala

Toimikunnassa on lisäksi edustus alueen seuraavista korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista (varajäsen suluissa):

 •  Tampereen teknillinen yliopisto:  professori Kaisa Väänänen (varajäsen yliopistonlehtori Aino Ahtinen)
 •  Tampereen ammattikorkeakoulu: yliopettaja Harri Kukkonen  (varajäsen yliopettaja Varpu Lipponen)
 •  UKK-instituutti: erikoistutkija, dosentti  Kirsti Uusi-Rasi, toimikunnan puheenjohtaja  (varajäsen erikoistutkija Minna Aittasalo)
 •  Teknologian tutkimuskeskus VTT (Tampere): Senior Scientist Veikko Ikonen (varajäsen Principal Scientist Eija Kaasinen)

Toimikunnan sihteerinä toimii 15.11.2011 alkaen  hallintopäällikkö (yliopistopalvelut)  Heikki Eilo (heikki.eilo@uta.fi, puh. 040 1901389, Päätalo C 128). Sihteerille voi lähettää tiedusteluja toimikunnan työskentelystä ja tutkimuksien mahdollisesta ennakkoarvioinnin tarpeesta. Ensin on kuitenkin hyvä tutustua näiden sivujen sisältöön, sillä niiden yhteyteen on koottu viimeisin aiheeseen liittyvä tieto ja arviointia koskeva ohjeistus.

Toimikunnan kokoukset ja pöytäkirjat

Kevätukukauden 2019 kokousten ajankohdat

 • ma 21.1.2019, klo 10.00 (Lausuntopyyntö viimeistään 7.1.2019)
 • ma 18.2.2019, klo 10.00 (Lausuntopyyntö viimeistään 4.2.2019)
 • ma 18.3.2019, klo 10.00 (Lausuntopyyntö viimeistään 4.3.2019)
 • ma 15.4.2019, klo 10.00 (Lausuntopyyntö viimeistään 1.4.2019)
 • ma 13.5.2019, klo 10.00 (Lausuntopyyntö viimeistään 2.5.2019)
 • ma 17.6.2019, klo 10.00 (lausuntopyyntö viimeistään 3.6.2019)

Lausuntopyynnöt lähetetään sähköisesti toimikunnan sihteerille ohjeiden mukaisesti.

Pöytäkirjat

 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Toimikunnan antamat lausunnot

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010