Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi

Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi

Tampereen yliopisto on keväällä 2010 perustanut Tampereen alueen ihmistieteiden eettisen toimikunnan, joka huolehtii ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä Tampereella. 

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta antaa lausuntoja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja sen erityisvastuualueella tehtävistä ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvista lääketieteellisistä tutkimuksista.

Tampereen yliopiston tutkijakoulu järjestää tutkimusetiikkaan liittyvää opetusta.