Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikan tukihenkilöt

Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikan tukihenkilöt

Tutkimusetiikan tukihenkilötoiminnan tavoitteena on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä (HTK).

Tukihenkilöiden toimialana on tiedeyhteisön integriteettiin liittyvä tutkimusetiikka (research integrity) ja hyvä tieteellinen käytäntö, ei alakohtainen tutkimusetiikka (research ethics) kuten eettinen ennakkoarviointi. Tukihenkilöt eivät myöskään käsittele opintovilppiä koskevia asioita.

HTK-prosessi eli hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyn käsittely etenee kaikissa suomalaisissa korkeakouluissa samalla tavoin. Prosessi koostuu kolmesta vaiheesta: ilmoitus, esiselvitys ja varsinainen tutkinta.

HTK-loukkausta epäiltäessä tutkimusetiikan tukihenkilön tehtävä on opastaa HTK-prosessin vaiheista. Tukihenkilö voi antaa prosessiin liittyviä neuvoja ja tukea osapuolille prosessin kuluessa.

Tampere3-korkeakouluissa tutkimusetiikan tukihenkilöiksi on nimetty Tampereen yliopistosta henkilöstön kehittämispäällikkö Päivi Salojärvi ja professori Seppo Nikkari, Tampereen teknilliseltä yliopistolta asiantuntija Laura Himanen ja professori Jari Nurmi sekä Tampereen ammattikorkeakoulusta yliopettaja Harri Kukkonen ja yliopettaja Varpu Lipponen.

Lisätiedot

Tutkimuseettinen neuvottelukunnan (TENK) käynnistämän tukihenkilöjärjestelmän tarkoituksena on tehdä tunnetuksi TENKin toimintaa ja ohjeistusta sekä HTK-loukkausepäilyn käsittelyyn sovellettavaa prosessia. Mukana on jo yli 60 korkeakoulua ja tutkimusorganisaatiota ympäri Suomea.