Julkaisut ja aineistot

Julkaisut ja aineistot

Tampereen yliopiston tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tietokannasta voit tehdä hakuja yliopiston asiantuntijoista ja heidän julkaisuistaan.

Tampereen yliopiston avoimesta julkaisuarkistosta TamPubista löydät

 • Tampere University Pressin julkaisemia vertaisarvioituja Open Access -kirjoja (TUP OA Books -kokoelma),
 • yliopiston opinnäytteitä: väitöskirjoja, lisensiaatintöitä, pro graduja ja syventäviä töitä,
 • yliopiston henkilökunnan kirjoittamien tieteellisten artikkelien rinnakkaistallenteita,
 • opinnäytteiden viitetietoja ja tiivistelmiä sekä
 • verkko- ja sarjajulkaisuja.

Tutkimusaineistot

Sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun tarjoaa Tietoarkisto.  

Tietoarkisto toimii Tampereen yliopiston yhteydessä, mutta palvelee valtakunnallisesti. Kaikki Tietoarkiston palvelut ovat maksuttomia.

Tietoarkiston perustehtäviä ovat:

 • tutkimusaineistojen hankkiminen arkistoitavaksi
 • arkistoitavien aineistojen tarkistaminen ja kuvailu
 • aineistojen pitkäaikaissäilyttäminen käyttökuntoisina
 • aineistojen käyttöehdoista sopiminen
 • aineistojen toimittaminen jatkokäyttöön
 • aineistoihin liittyvä tietopalvelu
 • aineistojen jatkokäytön edistäminen
 • aineistonkeruun ja jatkokäytön hyvien käytäntöjen tukeminen
 • menetelmäopetuksen tukeminen
 • arkiston toiminnasta ja alan tapahtumista tiedottaminen
 • data-arkistojen kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen