Miten haen opiskelijaksi Tampereen yliopistoon?

Miten haen opiskelijaksi Tampereen yliopistoon?

Tällä sivulla esitellään erilaisia väyliä hakeutua opiskelijaksi Tampereen yliopistoon. Huomaathan, että pian haet jo uuteen Tampereen yliopistoon

  • Jos et tiedä, miten juuri sinun tulisi yliopistoon hakea, alla olevia väitteitä ja kysymyksiä seuraamalla voit löytää oman hakuväyläsi.
  • Jos tiedät hakevasi ensimmäistä kertaa korkeakouluun ja opiskelemaan kokonaista tutkintoa, voit siirtyä suoraan tutustumaan koulutustarjontaan ja hakukohteisiin.
  • Jos tiedät jo muuten, mihin hakijaryhmään kuulut, löydät hakuohjeesi Hakeminen ja hakuajat -sivulta.

Haluan opiskella kokonaisen tutkinnon

Useimmiten tutkinto-opiskelijaksi hakeudutaan valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa. Yhteishaussa opiskelijoita valitaan Tampereen yliopistoon suorittamaan

Yhteishaussa tutkinto-ohjelmiin voivat hakea kaikki yleisen korkeakoulukelpoisuuden täyttävät hakijat. Tutkinto-ohjelmiin voi hakea yhteishaussa myös avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella sekä kilpailumenestyksen perusteella. Maisterikoulutuksiin ja -ohjelmiin ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon tai suorittavat sen annettuun määräpäivään mennessä.

Minulla ei ole aiempia korkeakouluopintoja

Yhteishaku

Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin opiskelijoita valitaan valintakokeen, ylioppilastutkintotodistuksen tai näiden yhdistelmän perusteella. Hakukohteet löydät Tutkinto-ohjelmat-sivulta. 

Olen menestynyt tiedekilpailussa. Minne voin hakea kilpailumenestyksen perusteella?

Joihinkin Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmiin on mahdollista hakea yhteishaussa tiedekilpailussa menestymisen perusteella. Opinto-oikeus myönnetään tällöin kandidaatin ja maisterin tutkintoihin suoraan ilman valintakoetta, mikäli kilpailusijoitus on riittävän korkea. Lisäksi joissakin tapauksissa myös kilpailutyön on oltava aiheeltaan soveltuva.

Minulla on avoimia yliopisto-opintoja

Opiskelijoita voidaan hakukohteesta riippuen valita yhteishaussa avoimien ja erillisten yliopisto-opintojen perusteella ilman valintakoetta. Avoimien tai erillisten opintojen perusteella hakevilta edellytettyjen opintosuoritusten määrä on määritelty tutkinto-ohjelmien valintaperusteissa. Huomaathan, että kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ei ole valintaa avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella.

Minulla on aiempia opintoja toisessa korkeakoulussa

Siirtohaku jo suoritettujen opintojen pohjalta

Jos haluat siirtyä toisesta korkeakoulusta opiskelemaan Tampereen yliopistoon kandidaattivaiheessa, voit hakea siirtoa osallistumalla siirtohakuun. Siirtohaussa voi hakea useimpiin Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmiin. Siirtohaussa opiskelijat valitaan suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella. Valinta tapahtuu aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Jos olet jo suorittanut kandidaatin tutkinnon tai suoritat sen hakukeväänä, tulee sinun hakea suoraan ao. maisterikoulutukseen.

Uuden opiskelupaikan hakeminen yhteishaussa

Mikäli sinulla ei ole riittävästi soveltuvia opintoja hakeaksesi uuteen hakukohteeseen aiempien korkeakouluopintojen perusteella, voit hakea uutta opiskelupaikkaa tavalliseen tapaan yhteishaussa. Huomioitahan tällöin, että jos olet ottanut vastaan jonkin opiskelupaikan vuoden 2014 syksyllä alkaneesta koulutuksesta tai sen jälkeen, ei sinua voida huomioida ensi kertaa korkeakoulupaikkaa hakevien kiintiössä. Tämä ei kuitenkaan millään tavalla estä hakemista, eikä mahdollisuutesi tulla valituksi saa olla kohtuuttomasti ns. ensikertalaisia huonommat. Jos et ole varma, oletko ensikertalainen, voit selvittää sen sivulla Ensikertalaisuus.

Opiskelen Tampereen yliopistossa

Siirtohaku jo suoritettujen opintojen pohjalta

Jos haluat vaihtaa Tampereen yliopistossa tiedekuntaa tai tiedekunnan sisällä tutkinto-ohjelmaa kandidaattivaiheessa, sinun tulee osallistua siirtohakuun. Siirtohaussa voi hakea useimpiin Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmiin. Siirtohaussa opiskelijat valitaan suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella. Valinta tapahtuu aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Jos olet jo suorittanut kandidaatin tutkinnon tai suoritat sen hakukeväänä, tulee sinun hakea suoraan ao. maisterikoulutukseen.

Avoimen väylät ja valinta erillisten yliopisto-opintojen perusteella

Opiskelijoita voidaan hakukohteesta riippuen valita yhteishaussa avoimien ja erillisten yliopisto-opintojen perusteella ilman valintakoetta. Avoimien tai erillisten opintojen perusteella hakevilta edellytettyjen opintosuoritusten määrä on määritelty tutkinto-ohjelmien valintaperusteissa. Huomaathan, että kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ei ole valintaa avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella.

Haku suomenkielisiin maisterikoulutuksiin ja -ohjelmiin osana yhteishakua

Maisterikoulutuksiin ja -ohjelmiin valitaan opiskelijoita aiemmin suoritetun alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) perusteella. Yhteishaussa tutkinto-ohjelmiin voivat hakea kaikki yleisen korkeakoulukelpoisuuden täyttävät hakijat. Maisterikoulutuksiin ja -ohjelmiin ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon tai suorittavat sen annettuun määräpäivään mennessä. Hakukohteet löydät sivulta Maisterikoulutukset ja -ohjelmat.

Haku kansainvälisiin maisteriohjelmiin

Tampereen yliopistossa on suomenkielisten maisteriohjelmien ohella myös useita englanninkielisiä maisteriohjelmia, joihin voivat hakea myös suomenkieliset tutkinto-opiskelijat. Listan englanninkielisistä maisteriohjelmista löydät sivulta Master’s Degree Programmes. Huomaathan, että englanninkielisiin maisteriohjelmiin ei haeta yhteishaussa, vaan niillä on oma hakuaikansa.

Uuden opiskelupaikan hakeminen yhteishaussa

Mikäli sinulla ei ole riittävästi soveltuvia opintoja hakeaksesi uuteen hakukohteeseen aiempien korkeakouluopintojen perusteella, voit hakea uutta opiskelupaikkaa tavalliseen tapaan yhteishaussa. Huomioitahan tällöin, että jos olet ottanut vastaan jonkin opiskelupaikan vuoden 2014 syksyllä alkaneesta koulutuksesta tai sen jälkeen, ei sinua voida huomioida ensi kertaa korkeakoulupaikkaa hakevien kiintiössä. Tämä ei kuitenkaan millään tavalla estä hakemista, eikä mahdollisuutesi tulla valituksi saa olla kohtuuttomasti ns. ensikertalaisia huonommat. Jos et ole varma, oletko ensikertalainen, voit selvittää sen sivulla Ensikertalaisuus.

Minulla on jo korkeakoulututkinto

Minulla on jo alempi korkeakoulututkinto

Alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea maisteriopintoihin muuallekin kuin oman tutkinto-ohjelman sisällä. 

Minulla on jo ylempi korkeakoulututkinto

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea tohtoriopintoihin, joiden tavoitteena on lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto. Opintojen laajuudet ja vaadittavat opintosuoritukset on määritelty tiedekuntien tohtoriopinto-oppaissa. Lisätietoa tohtoriopiskelijaksi hakeutumisesta löytyy Miten haen tohtoriopintoihin? -sivulta.

Haluan opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia

Tampereen yliopistossa on mahdollista suorittaa monenlaisia opintoja myös ilman, että ne ovat osa tutkintoa. Alla on tietoa kaikille avoimista opinnoista ja tutkintoa täydentävästä koulutuksesta. Tampereen yliopiston alumnit, huomioittehan, että teille ovat kaikki korkeakoulututkinnon suorittaneiden opiskelumahdollisuudet avoimia.

Mitkä opinnot ovat avoimia kaikille?

Avoimet yliopisto-opinnot

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä, tavoitteista ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimina yliopisto-opintoina voi opiskella Tampereen yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Opintojen laajuus voi vaihdella yksittäisestä opintojaksosta opintokokonaisuuteen. Opiskelija voi sisällyttää suoritetut opinnot tutkintoonsa, mikäli tulee myöhemmin valituksi tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon. Katso lisätietoja avoimen yliopiston sivuilta.

Avoimen yliopiston opetustarjonta

Akateemiset moduulit

Akateemiset moduulit koostuvat joustavasti tutkinto-ohjelmaan kuuluvista opintojaksoista ja kysesiten opintojaksojen muodostamista erityyppisistä kokonaisuuksista. Lisätietoa akateemisista moduuleista on täydennyskoulutuksen sivuilla.

Täydennyskoulutus

Tampereen yliopisto toteuttaa työelämässä jo oleville täydennyskoulutuskursseja ja -ohjelmia, joihin voi tutustua täydennyskoulutuksen sivuilla.

Minulla on aiempia korkeakouluopintoja tai opiskelen nyt korkeakoulussa. Mitä lisävaihtoehtoja se tarjoaa?

Olen suorittanut korkeakoulututkinnon

Erikoistumiskoulutukset

Yliopistolain mukaiset uudet erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat ja toteuttavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Lue Tampereen yliopiston tarjoamasta ammatillisesta jatkokoulutuksesta.

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot on tarkoitettu ulkomaisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tulee tehdä täydentäviä opintoja saadakseen Suomessa kelpoisuuden tiettyä koulutusta edellyttävään tehtävään.

Opiskelen tai olen aiemmin opiskellut Tampereen yliopistossa. Mitä lisämahdollisuuksia tämä avaa minulle?

En ole vielä valmistunut

JOO-opinnot

Toisen kotimaisen korkeakoulun tutkinto-opiskelija voi hakea oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja Tampereen yliopistossa. Ks. JOO-opinnot - sivuainetta opiskelemaan Tampereen yliopistoon.

Tampere3-opinnot

Tampere3-korkeakoulujen ristiinopiskelusopimuksen myötä Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat hakeutua tiettyihin Tampereen yliopiston opintoihin ristiinopiskelupalvelun kautta. Ks. lisää kohdasta Tampere3-opinnot.

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

Opintoihin voivat hakea Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkinto-opiskelijat. Katso lisätietoa pedagogisista opinnoista Opiskelun oppaassa sekä tarkemmat hakuohjeet opettajan pedagogisiin opintoihin.

Olen jo valmistunut

Alumniopinnot (ent. täydennysopinnot)

Tampereen yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voi hakea alumniopiskelijaksi täydentämään suorittamaansa tutkintoa. Alumniopiskelijaksi hyväksytyn opinnot ovat maksuttomia Tampereen yliopistosta valmistumista seuraavan lukuvuoden ajan. Tämän jälkeen opinnot ovat maksullisia. Maksut noudattavat avoimen yliopiston maksuja.