Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

Erityisjärjestelyiden hakeminen

Erityisjärjestelyjä tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa (pdf) yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 13.4.2018 klo 15 mennessä (poikkeuksena kasvatustieteiden alan VAKAVA-koe sekä lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman valintakoe 28.3.2018 klo 15 mennessä). Määräajan jälkeen saapunut hakemus voidaan käsitellä vain, jos tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt määräajan jälkeen.

Hakemukseen tulee yksilöidä mahdollisimman tarkasti, mitä erityisjärjestelyitä hakija tarvitsee sairauden tai vamman vuoksi, jotta hän olisi tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön perusteella erityisjärjestelyjä voidaan myöntää, mikäli häiriö on vaikea tai keskivaikea.

Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lausunnot, jotka osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Joissakin tapauksissa, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Hakijan ei tarvitse todistaa erityisjärjestelyjen tarvetta, jos hän hakee vain pyörätuolin käyttämiseen liittyviä tila- ja kalustejärjestelyjä. Tällöin riittää, että hakija toimittaa erityisjärjestelyä koskevan hakemuksen määräaikaan mennessä.

Hakukohdekohtaiset poikkeukset

Seuraavien hakukohteiden opiskelijavalinnassa noudatetaan Tampereen yliopiston yhteisistä ohjeista poikkeavia periaatteita erityisjärjestelyiden suhteen:

  • Kasvatustieteiden alan VAKAVA-koetta koskevissa erityisjärjestelyissä noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia ohjeita. Katso tarkemmin VAKAVA-sivuilta.

Erityisjärjestelyiden myöntäminen

Erityisjärjestelyt myönnetään tiedekunnissa. Hakijalle ilmoitetaan niistä henkilökohtaisesti ennen valintakoetta. Valintakokeen arvostelussa erityisjärjestelyjä saaneeseen hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin.

Tiedekunnat myöntävät valintakokeisiin pääasiassa sellaisia erityisjärjestelyjä, joita on mahdollista toteuttaa myös opintojen aikana. Erityisjärjestelyiden myöntäminen perustuu mm. yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014).

Hakukohteena olevan koulutuksen luonteen vuoksi kaikkia opintoja tai niihin liittyviä olosuhteita ei ole välttämättä mahdollista mukauttaa, tai mukautukset eivät ole kohtuullisin toimin mahdollisia. Voit tutustua tutkinnon rakenteeseen ja opintojen sisältöön opinto-oppaiden avulla ja opintojen aikaisiin erityisjärjestelyihin Saavutettavuus-sivulla.

Ota yhteyttä

Erityisjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä yliopiston hakijapalveluihin, jonne hakemukset myös lähetetään.

Opiskelun erityisjärjestelyt

Tampereen yliopiston opiskelija voi erityisin perustein hakea ja saada erityisjärjestelyjä myös opinnoissaan. Lisätietoja löydät Saavutettavuus-sivultamme.