Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisupäivät sekä ohjeita oikaisumenettelystä löytyy kunkin hakukohteen valintaperusteista. Opiskelijavalintojen tuloksesta tiedotetaan kaikkia hakeneita.

Yhteishaku

Korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa hakukohteiden tuloksia viedään Opintopolkuun ns. sijoitteluun eri aikoihin. Omien hakukohteidensa tilannetta hakija voi seurata Opintopolun Oma opintopolku -palvelusta. Koska hakijalle tarjotaan paikkaa vain hänen korkeimmalle priorisoimastaan koulutuksesta, johon hänen pisteensä riittävät, valinnan tulos ei ole lopullinen ennen kuin kaikkien hakukohteiden tulokset on viety palveluun tai hakija on hyväksytty korkeimpaan mahdolliseen hakutoiveeseensa.

Kaikkien hakukohteiden tulokset viedään Opintopolkuun viimeistään 28.6.2018, jonka jälkeen saat sähköpostiisi viestin, josta pääset tuloskirjeeseen. Sähköisessä tuloskirjeessä kerrotaan valintamenestyksesi kaikkien yhteishaun hakukohteidesi osalta, sekä alin pistemäärä, jolla koulutukseen on hyväksytty. Opiskelijaksi valituille lähetetään heinäkuussa postitse uuden opiskelijan infomateriaalia.

Varasijat

Hakija voi tarkistaa oman varasijatietonsa Oma opintopolku -palvelusta osoitteessa opintopolku.fi. Varasijoilla ovat hakijat, joiden koesuoritusta tai kokeen osasuoritusta ei ole erikseen hylätty.  Joissakin hakukohteissa varasijoille asetettavien hakijoiden määrää voi kuitenkin olla rajoitettu. Pelkkään ylempään korkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa (maisterikoulutukset ja -ohjelmat) varasijoja ei pääsääntöisesti ole. Oman varasijatietonsa voi tarkistaa myös Tampereen yliopiston hakijapalveluista puh. 050 318 7387, hakijapalvelut@uta.fi valintojen tulosten julkistamisen jälkeen.

Huomaathan, että mikäli olet tullut hyväksytyksi yhteishaussa johonkin hakutoiveeseesi, voit olla varasijalla vain tätä ylempiin hakutoiveisiin. Varasijat perutaan siinä vaiheessa, kun hakukohteen kaikki opiskelupaikat on otettu sitovasti vastaan. Opintopolun valintasijoittelu päättyy 31.7.2018, jolloin hakukohteiden täyttäminen viimeistään päättyy ja kaikki varasijat perutaan automaattisesti.

Siirtohaku

Siirtohaun tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikille siirtohaussa hakeneille lähetetään sähköpostilla tiedote valinnan tuloksesta hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Kansainvälinen maisterihaku

Kansainvälisen maisterihaun tulokset julkistetaan 29.3.2018. Kaikille kansainvälisessä maisterihaussa hakeneille lähetetään tiedote valinnan tuloksesta hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Tohtorihaku

Kevään 2018 tohtorihaun tulokset julkaistaan 20.6.2018 mennessä. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos sähköpostilla tai kirjallisesti, käytännöt vaihtelevat tiedekunnittain. 

Muu kuin tutkintoon johtava koulutus

Tarkista tulosten julkistaminen sekä tieto mahdollisesta oikaisumenettelystä hakemasi opintojen valintaperusteista.

Oikaisumenettely

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on jätettävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten ilmoitetusta julkaisupäivästä lukien. Mahdolliset poikkeukset tähän on ilmoitettu hakukohteen valintaperusteissa. Oikaisumenettelystä on aina hakukohdekohtaista tietoa myös hakijalle lähetettävässä valinnan tulostiedotteessa.

Oikaisupyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Sen tulee sisältää

  • henkilö- ja yhteystiedot
  • hakukohde, jonka valinnan tulosta oikaisupyyntö koskee
  • mitä valintakokeen tehtävää oikaisupyyntö koskee, vaatimuksen sisältö ja peruste, jolla muutosta haetaan.

Oikaisupyyntöön on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua pyytävä haluaa vedota. Katso tarkemmat tiedot kunkin hakukohteen valintaperusteiden kohdasta Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely. 

Yhteishaussa hakeneella, valintakokeeseen osallistuneella hakijalla on oikeus nähdä valintakoepaperinsa ja -pisteensä mainittujen 14 päivän aikana yliopiston hakjiapalveluissa (yliopiston päärakennus, Kalevantie 4) arkisin klo 12–15.