Koulutuksen kehittäminen ja laadunhallinta

Koulutuksen kehittäminen ja laadunhallinta

Koulutuksen laadunhallinnassa noudatetaan jatkuvan kehittämisen mallia. Koulutukselle asetetaan laadullisia ja määrällisiä tavoitteita, koulutus suunnitellaan ja toteutetaan, sen onnistumista arvioidaan, ja arvioinnin perusteella tehdään päätöksiä korjaavista toimenpiteistä.

Opetuksesta vastaavan vararehtorin tukena toimii opetusneuvosto, joka ohjaa ja seuraa yliopiston strategian toteutumista, kehittää yliopiston koulutusta ja varmistaa koulutuksen laatua. Tutkinto-ohjelmia johtavat tutkinto-ohjelmavastaavat vastaavat myös tutkinto-ohjelmansa laadunhallinnasta.

Keskeisiä koulutuksen laatua varmistavia menettelytapoja ovat osaamisperustainen opetussuunnitelmatyö sekä tiedekuntien ja erillisyksiköiden ja yliopiston vuosisuunnittelu. Osana vuosisuunnittelua yksiköissä arvioidaan toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä toiminnan tuloksia joka toinen vuosi toteutettavissa itsearvioinneissa. Koulutuksen laatua hallitaan lisäksi säädöksillä, yliopiston strategialla, toiminnanohjauksella, ohjeilla, koulutuksen johtamisella ja yhdessä sovituilla menettelytavoilla.

Koulutuksen laadunhallinnasta saa lisätietoa yliopiston laatujärjestelmäsivuilta. Yliopistolaisille lisätietoa on intrassa.