Koulutus

Koulutus

Tampereen yliopisto kouluttaa tulevaisuuden tekijöitä, maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia. Toiminnassaan yliopisto korostaa opetuksen ja tutkimuksen tiivistä yhteyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.