Keisarileikkauksesta jäävä kohtuarpi ei aina parane kunnolla

Julkaistu 23.11.2018 - 16:36
Ihminen/ Kuva: Jenni Toivonen
46 prosentilla keisarileikkauksella synnyttäneistä naisista sektioarpi ei parane täysin. Kuva: Jenni Toivonen

Ylipaino, raskausdiabetes ja aikaisemmat sektiot lisäävät sektioarven arpipuutoksen riskiä

Johanna Mäenpää/ Kuva: Teemu Launis
Professori Johanna Mäenpään ryhmä tutkii keisarileikkauksista johtuvien kohtuarpien esiintyvyyttä ja oireita. Kuva: Teemu Launis

Teksti: Jaakko Kinnunen

Noin puolella keisarileikkauksella synnyttäneistä naisista kohdun leikkausarpi ei parane täysin. Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa oli mukana 371 naista, joiden sektioarpi tutkittiin ultraäänellä kuusi kuukautta synnytyksen jälkeen. 46 prosentilla naisista diagnosoitiin sektioarven arpipuutos.

Sektioarven arpipuutos on tila, jossa kohdun seinämään jää kolo tai ohuempi kohta.

– Toisilla arpipuutos oli vakavampi, toisilla taas lievempi, synnytys- ja naistentautiopin professori Johanna Mäenpää kertoo.

Arpipuutos pystytään
nykyisin diagnosoimaan

Sektioarven arpipuutos on usein täysin oireeton. Arven tilanne voidaan kuitenkin nykyisin tutkia ultraäänen avulla.

– Aiemmin arpipuutosta ei voitu diagnosoida kunnolla, koska ultraäänet eivät olleet riittävän kehittyneitä. Seurauksena oli enemmän kohdunrepeämiä uusissa synnytyksissä. Nykyisin onneksi arpipuutos voidaan diagnosoida luotettavasti. Juuri tästä syystä haluamme tätä aihetta tutkia, Mäenpää sanoo.

Arpipuutoksen yleisimmät oireet ovat erilaiset vuotohäiriöt. Joillakin naisilla kuukautisvuoto voi pitkittyä. Jatkosynnytysten kohdalla riskinä voi olla kohdunrepeämä, jos sektioarpi ei ole arpeutunut kunnolla.

Keisarileikkaus voi olla
suunniteltu tai kiireellinen

Alatiesynnytys päätyy keisarileikkaukseen kohdun supistusheikkouden, sikiön hapenpuutteen tai sikiön asento- eli tarjontavirheen takia. Etukäteen suunniteltujen sektioiden syynä voi olla sikiön perätarjonta tai muut tarjontapoikkeavuudet tai sikiön liian suuri koko suhteessa äidin lantioon. Nykyisin keisarileikkauksia tehdään aiempaa enemmän myös äidin voimakkaan synnytyspelon takia.

Mäenpään ryhmä on parhaillaan tekemässä kahta jatkotutkimusta samasta aiheesta. Ensimmäinen tutkimus keskittyy selvittämään, miten arpipuutoksen koko vaikuttaa oireiden esiintymiseen. Toinen tutkimus seuraa kuinka keisarileikkauksen arpipuutos vaikuttaa uusiin raskauksiin.

– Tämä tutkimus voidaan aloittaa, kunhan riittävän moni nyt tutkimuksessa mukana olleista naisista tulee uudelleen raskaaksi, Mäenpää sanoo.

Ylipainoa on
syytä välttää

Arpipuutoksen riskiä lisäävät tutkimuksen mukaan raskausdiabetes, aiemmat keisarileikkaukset ja ylipano. Joka kerta kun painoindeksi nousee yhdellä pykälällä, arpipuutoksen riski kasvaa kuudella prosentilla.

– Ylipainon välttäminen on paras keino alentaa riskiä. Kun paino pysyy kurissa, myös raskausdiabeteksen riski pienenee, Mäenpää toteaa.

Myös tupakointia kannattaa välttää. Tupakointi heikentää kaikkien leikkaushaavojen paranemista merkittävästi.

– Se on jopa aika uskomatonta, kuinka paljon tupakointi heikentää haavojen paranemista, Mäenpää sanoo.

Tutkimuksessa selvitettiin myös kiireellisten ja hätäsektioiden vaikutuksia arpipuutoksen esiintyvyyteen. Mitä kauemmin alatiesynnytystä oli yritetty ennen sektiota, sitä korkeampi oli arpipuutoksen riski. Ei-suunnitellut keisarileikkaukset, kuten kiireelliset ja hätäsektiot, eivät kuitenkaan automaattisesti johda arpipuutokseen.

– Lohdullista oli se, että suunniteltujen ja päivystyssektioiden kohdalla ei löytynyt eroa arpipuutosten kokonaismäärässä, Mäenpää sanoo.

Keisarileikkausten määrä on
nousussa maailmanlaajuisesti

Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että 10-15 prosenttia kaikista synnytyksistä on perusteltua hoitaa sektiolla. Keisarileikkausten avulla voidaan laskea sekä synnyttävien äitien että syntyvien lasten kuolleisuutta.

– Viisitoista prosenttia on se luku, jossa hyötysuhde on paras. Jos sektioita on tätä enemmän, sektioista aiheutuvat haitat ovat suuremmat kuin niistä saatavat hyödyt, Mäenpää kertoo.

Keisarileikkausten määrä on ollut viime vuosina kasvussa maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Brasiliassa jopa yli puolet lapsista syntyy keisarileikkauksella. Suomessa kaikista synnytyksistä sektioita on noin viisitoista prosenttia.

– Suomessakin sektioiden määrä on noussut maltillisesti. Mutta viime vuosina määrä on pysynyt samoissa lukemissa, Mäenpää toteaa.

Linkki tutkimukseen